Alte servicii de audit

EXPERT CONTABIL HAVRELIUC CARMEN membra CAFR http://www.cafr.ro va ofera urmatoarele servicii :

Audit intern

Auditul intern este activitatea de examinare obiectiva a ansamblului activitatilor unei societati in scopul furnizarii unei evaluari independente a managementului riscului, controlului si proceselor de conducere a acesteia.

Acesta poate fi exercitat de catre persoane din interiorul societatii in cauza, dar se poate si externaliza catre o societate/persoana specializata si recunoscuta de catre CAFR.

Obiectivele auditului intern sunt:

• de a verifica daca activitatea organizatiei este in conformitate cu politicile, programele si managementul acestuia, conform prevederilor legale;

• de a evalua cat de adecvate sunt controalele financiare si nefinanciare dispuse de conducerea entitatii economice, si daca acestea sunt aplicate si in ce masura, in scopul cresterii eficientei activitatii organizatiei;

• de a evalua cat de adecvate sunt informatiile financiare si nefinanciare furnizate conducerii entitatii economice, pentru cunoasterea realitatilor din organizatia respectiva;

• de a proteja elementele patrimoniale bilantiere si extrabilantiere ale organizatiei si de a identifica metodele de prevenire a fraudelor si a pierderilor de orice fel.

Audit fiscal

Auditul fiscal este necesar pentru:

• evaluarea reglementarilor prestabilite in vederea atingerii unui obiectiv dat ;

• evaluarea  comparativa dintre situaţia reală şi reglementarile prestabilite.

Conform ISO, auditul este „o examinare metodică realizată în vederea determinării dacă activităţile şi rezultatele relativ la subiectul examinat satisfac dispoziţiile prestabilite şi dacă aceste dispoziţii sunt puse în operă într-un mod eficace şi apt în vederea atingerii obiectivelor”.

Misiuni conexe

O misiune pe baza procedurilor convenite poate presupune ca auditorul să efectueze anumite proceduri cu privire la elementele individuale ale datelor financiare (de exemplu, datoriile comerciale, conturile de creanţe, cumpărările de la părţi afiliate şi vânzări şi profituri ale unui segment al unei entităţi), la o componentă a situaţiilor financiare (de exemplu, un bilanţ), sau chiar la un set complet de situaţii financiare.

Obiectivul unei misiuni pe baza procedurile convenite îl constituie efectuarea de către auditor a procedurilor ce ţin de natura unui audit la care auditorul, entitatea şi oricare terţe părţi îndreptăţite au convenit, precum şi raportarea de către auditor asupra constatărilor efective.

Datorită faptului că auditorul furnizează un raport asupra constatărilor efective ale procedurilor convenite, nu este exprimată nici o asigurare. În locul acesteia, utilizatorii raportului evaluează pentru ei înşişi procedurile şi constatările raportate de către auditor şi conturează propriile lor concluzii care decurg din audit.

Raportul este adresat în mod strict acelor părţi care au convenit asupra procedurilor ce trebuie efectuate, având în vedere că alte părţi pot interpreta greşit rezultatele, deoarece nu cunosc motivele pentru efectuarea procedurilor.